Vertrouwenspersonen

Wie als cliënt of familie van een cliënt een klacht heeft, kan gebruik maken van de klachtenregeling van de RIBW Gooi & Vechtstreek. Ook bestaat de mogelijkheid om contact te zoeken met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kent een beroepsgeheim. Zij kan u adviseren over de aanpak van uw vraag of klacht.

De RIBW Gooi & Vechtstreek kent twee vertrouwenspersonen, te weten de Cliëntenvertrouwenspersoon en de Familievertrouwenspersoon. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Familievertrouwenspersoon

“Ik ondersteun familie en naasten van cliënten van de RIBW Gooi & Vechtstreek. In uw contact met de begeleider, de manager of de directie kunt u rekenen op mijn steun. Ik luister, geef antwoord, informeer, bemiddel, ondersteun en signaleer. Ik werk via de Landelijke Stichting van Familievertrouwens- personen."

Jacqueline Rodenburg is bereikbaar via telefoonnummer: 06-53348555, of per mail: j.rodenburg@familievertrouwenspersoon.nl.

Joke van der Veer is bereikbaar via telefoonnummer: 06-52594756, of per mail: j.vanderveer@lsfvp.nl.

CliŽntvertrouwenspersoon

RIBW G&V werkt met een vertrouwenspersoon van de Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersoon). De Stichting PVP werkt voor mensen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Zij zijn onafhankelijk en hoeven geen verantwoording aan RIBW G&V af te leggen. Mensen die wij begeleiden, kunnen bellen met de helpdesk van de Stichting PVP. De ondersteuning is altijd gratis.

Telefoonnummer: 0900-4448888
werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur