Samenwerking

Cliënten die door ons begeleid worden behouden hun eigen (huis-) arts, psychiater of andere behandelaar. In overleg met de cliënt houden we nauw contact met deze behandelaars.

Om onze cliënten de ondersteuning te bieden die nodig is om hun plek in de maatschappij vorm te geven hebben wij een netwerk van contacten zoals re-integratiebureaus, schuldhulpverleners, scholen, gemeenten en zorginstelingen.