Manier van werken

Bouwen aan een nieuwe toekomst
Onze begeleiding is praktisch van aard. Heeft u te maken met psychische of psychosociale problemen, dan begeleiden we u in het dagelijkse leven. Door u bijvoorbeeld te helpen met het beheer van financiën, huishouding, dagbesteding, werk of het onderhouden van sociale contacten.

Op deze manier leert u weer zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden, uw eigen keuzes te maken en kunt u weer aan een nieuwe toekomst bouwen. Het benutten van uw mogelijkheden en het creëren van kansen in de maatschappij staan hierbij centraal.

Via onderstaande link vindt u informatie over onze werkwijze.

Familie- en naastbetrokkenenbeleid

Samenwerking met familie en naasten is een van de uitgangspunten van de RIBW Gooi & Vechtstreek. Uiteraard houden we hierbij rekening met de privacy van de cliënt. Maar familie, naasten en vrienden zijn er altijd, in allerlei verschijningsvormen. Daarom hebben wij afspraken hoe we met familie en naastbetrokkenen omgaan en samenwerken vastgelegd in een protocol.

Geïnteresseerden kunnen het 'familie- en naastbetrokkenenprotocol' opvragen bij de RIBW Gooi & Vechtstreek.

Meldcode

Bij signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling hanteert de RIBW Gooi & Vechtstreek de wettelijke meldcode.