Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt van de RIBW Gooi & Vechtstreek, maakt u met ons afspraken over de zorg en zo nodig het verblijf bij ons. Bij die afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij de RIBW Gooi & Vechtstreek. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de RIBW Gooi & Vechtstreek en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. 

Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u in de publieksversie een korte weergave van de voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden - publieksversie

Leveringsvoorwaarden - volledige versie