Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht? Of een verbeterpunt?

De medewerkers van de RIBW Gooi & Vechtstreek werken zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan er altijd iets zijn waarover u ontevreden bent. In iedere vorm van zorg en begeleiding kan het voorkomen dat zaken niet geheel naar wens verlopen. We nodigen u nadrukkelijk uit om uw klachten of verbeterpunten met ons te bespreken. We staan u graag te woord. Bovendien kunnen we met uw informatie ons werk verbeteren.

Voorbeelden van zaken die u kunt bespreken

Wat zijn dan zaken die u kunt bespreken? Een aantal voorbeelden om u een idee te geven:

  • U bent ontevreden over hoe de begeleiding u behandelt.
  • Uw begeleider komt zijn/haar afspraken niet na.
  • Uw privacy is geschonden.
  • U heeft ideeën over hoe begeleiding kan worden verbeterd.
  • U denkt meer begeleiding nodig te hebben en krijgt dit niet.
  • U heeft ernstige vragen over uw rechtspositie, over uw woonsituatie.
  • Uw broer woont bij ons en u vindt dat wij te weinig voor hem doen.

Klachtenprocedure - welke stappen kunt u zetten?

Heeft u een klacht, dan zijn er enkele stappen die u kunt volgen.

1. U bespreekt de klacht met degene over wie u een klacht heeft

De meest directe weg is de klacht bespreken met de betrokken medewerker. Soms kan in een gesprek blijken dat u elkaar niet goed begreep en dat het slechts een misverstand was dat u op deze manier direct kon ophelderen.

2. Vraag zo nodig hulp

Soms is het lastig om dit gesprek in uw eentje te voeren. Dan kunt u bijvoorbeeld hulp vragen van uw partner, vriend of een familielid.

3. Inschakelen van een vertrouwenspersoon van de RIBW G&V

Soms zijn het vragen of klachten die u niet met een medewerker, vriend of partner wilt bespreken en zoekt u iemand die onafhankelijk is. Iemand die u kan adviseren en alleen met derden praat als u hier toestemming voor geeft (geheimhoudingsplicht). Als cliënt kunt u dan terecht bij de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) en als familielid van een cliënt bij de familievertrouwenspersoon (FVP). Zij kunnen u ook helpen bij het opstellen van uw klacht. Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen klikt u hier.

4. Indienen klacht bij de directie van de RIBW G&V

Via dit online formulier kunt u uw klacht of verbetervoorstel indienen. Bij de omschrijving van de klacht moet duidelijk staan waar de klacht over gaat, wie de betrokkenen zijn en wat er gebeurd is. Als het formulier volledig is ingevuld, kunt u het meteen online verzenden naar de directie van de RIBW Gooi & Vechtstreek.

5. Komt u niet tot een oplossing met de medewerkers van de RIBW G&V?

Dan kunt u zich wenden tot de gemeente die u de voorziening heeft toegewezen op basis van de Wmo of Jeugdwet. Dat kan via het Centraal klachtenmeldpunt sociaal domein voor regio Gooi en Vechtstreek. Het klachtenmeldpunt is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.

T: 035 - 692 62 02 (werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur)

E: klachtenmeldpunt@regiogenv.nl

Post: Regio Gooi en Vechtstreek, t.a.v. Klachtenmeldpunt Sociaal Domein, Postbus 251, 1400 AG Bussum

Langskomen kan ook. Maak een afspraak via de mail of telefonisch.

6. De Commissie Klachtbehandeling

Biedt de behandeling van de klacht door het Centraal klachtenmeldpunt geen passende oplossing? Dan kunt u zich wenden tot de Commissie Klachtbehandeling. Deze commissie werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en heeft geheimhoudingsplicht.
Voor informatie over deze commissie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie:
Mevrouw E. Hageman
Cornelis Schellingerlaan 30
3703 SH Zeist
edith.hageman@gmail.com
telefoonnummer: 06-15415815

Heeft u klachten over uw gemeente?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw gemeente de Jeugdwet, Participatiewet of Wmo uitvoert, dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente.

Behandeling van de klacht

Na verzending van het digitale formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. Soms is er bemiddeling nodig maar doorgaans heeft u binnen twee weken schriftelijk antwoord op uw klacht met daarin de voorgenomen acties.