Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige worden bij de RIBW G&V?

Bent u (ex)cliënt van de RIBW G&V en gevorderd in uw herstelproces? Dan bent u wellicht in staat en bereid om andere cliënten te ondersteunen bij hun herstel. Misschien is de rol van 'ervaringsdeskundige' dan iets voor u? Hiervoor gaan op gezette tijden cursussen van start. Deze worden aangeboden door de RIBW G&V in samenwerking met het Steunpunt GGZ-Utrecht.

De opleiding 

Het gaat om twee cursussen:

  1. Cursus Herstel: 10 bijeenkomsten waarin de fases van herstel intensief worden besproken. Ook het eigen herstel komt hierbij aan de orde alsmede lessen over communicatie en presentatie.
  2. Cursus Samen Deskundig: 15 bijeenkomsten waarin u wordt opgeleid tot ervaringsdeskundige. Hierbij leert u hoe de eigen ervaringen en de opgedane deskundigheid kunt inzetten bij het herstel van anderen. Aan deze cursus kan worden deelgenomen na gebleken geschiktheid en in overleg met de trainers.

Voor wie?

De cursussen zijn bedoeld voor cliënten van de RIBW G&V.

Waarom?

De cursussen:

  • zijn bedoeld als ondersteuning bij je herstelproces;
  • bieden kennis, sociale contacten, plezier en een prettige, zinvolle dagbesteding;
  • kunnen leiden naar het werken als ervaringsdeskundige.

Mogelijke rollen ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige kan bij de RIBW – altijd op vrijwillige basis – verschillende rollen vervullen. Bijvoorbeeld die van maatje, adviseur of voorlichter. Een maatje biedt aan cliënten een luisterend oor, gaat mee wandelen of sporten. Een adviseur geeft adviezen aan leidinggevenden of beleidsmakers. En voorlichters geven informatie over het reilen en zeilen binnen de RIBW. ‘Als ervaringsdeskundige kun je dus een hele carrière doorlopen. Dat stimuleert en motiveert.’

Meer informatie?

  • Centia Vogels

T: 06 – 3098 7063 of (035) 772 43 11

M: c.vogels@ribwgooi.nl