Doelgroepen

De RIBW Gooi & Vechtstreek biedt begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problemen in de regio Gooi & Vechtstreek.

 • Begeleiding thuis (regionaal)

 • Jeugd & Opvoeding
  (ouders met kinderen met psychische problematiek)
 • Jongeren & psychische problematiek
 • (Jong) volwassenen & autisme
 • Volwassenen & psychische problematiek
 • Ouderen & psychische problemen

 • Begeleiding in onze woonvormen (regionaal)

 • Jongeren & psychische problematiek
 • (Jong) volwassenen & autisme
 • Volwassenen & psychische problematiek
 • Ouderen met psychische problematiek en
  lichamelijke problemen

 • Sociaal pension en crisisopvang

 • Dak- en thuislozen
 • Mensen in acute nood (uit heel Nederland)