Disclaimer

Het samenstellen van de teksten op de website van de RIBW Gooi & Vechtstreek gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

De RIBW Gooi & Vechtstreek of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de website van de RIBW Gooi & Vechtstreek kunnen links staan die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van de RIBW Gooi & Vechtstreek vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van de RIBW Gooi & Vechtstreek geen enkele invloed. De RIBW Gooi & Vechtstreek of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt worden door de medewerkers van de RIBW Gooi & Vechtstreek met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden de RIBW Gooi & Vechtstreek en haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Teksten en foto's

Op deze website en op alle teksten en foto's die op deze website staan, rust © copyright. Voor het overnemen of gebruiken van de template, teksten of foto's heeft u altijd de uitdrukkelijke toestemming nodig van het management van de RIBW Gooi & Vechtstreek.
Personen die op de foto's op deze website staan afgebeeld verlenen geen toestemming om hun afbeelding in uitingen van derden te gebruiken.

Herzien van informatie

De RIBW Gooi & Vechtstreek behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de website van de RIBW Gooi & Vechtstreek verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Huizen, november 2012
RIBW Gooi & Vechtstreek


De RIBW Gooi & Vechtstreek is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer KvK 41193229