CliŽntenraad

De Cliëntenraad (CR) van de RIBW G&V komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. De CR wil dat cliënten de zorg krijgen die het beste bij hun situatie en persoon past. Op deze pagina leest u hoe wij hier aan bij willen dragen.

Onze aandachtspunten:

 

  • In gesprek met de achterban

We bezoeken locaties en houden contact met cliënten. Ook onderzoeken we af en toe wat cliënten vinden van de RIBW G&V en van de zorg die ze krijgen.

  • Dagbesteding

Werken aan je herstel en ontwikkeling houdt in: actief meedoen en erbij horen. Dagbesteding moet aansluiten bij wat cliënten nodig hebben en aankunnen.

  • Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Een veilig gevoel is nodig om te kunnen werken aan je herstel en ontwikkeling.

  • Kwaliteit van medewerkers

Goede zorg vraagt om goede medewerkers. Professionalisering is belangrijk en daarom staat de CR positief tegenover de nieuwe manier van werken (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen).

Onze werkwijze:

  • Deelname aan (overleg)vergaderingen en werkgroepen binnen de RIBW G&V.
  • Contacten met RIBW G&V locaties, diverse bijeenkomsten en gemeentes.
  • CR leden zijn (ex-)cliënten van de RIBW G&V en wonen BW of zelfstandig.
  • Onafhankelijke externe ondersteuning.

Zoek je contact, heb je een vraag, wil je meedoen?

We kunnen altijd actieve leden gebruiken. CR leden kunnen iets doen voor zichzelf én voor andere cliënten. Zij ontmoeten veel mensen en kunnen veel leren. Je kunt altijd de voorzitter of de adviseur/ondersteuner van de CR benaderen: 

Elly Nieuwenhuizen, voorzitter: eenieuwenhuizen@gmail.com,      06 - 1380 0882.

Afke van Halen, adviseur/ondersteuner: info@afkevanhalen.nl,      06 – 1307 2563.

Publicaties