Begeleiding in onze woonvormen

Veertig procent van alle Nederlanders wordt ooit in het leven geconfronteerd met een psychische stoornis, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen of verslaving. Dergelijke stoornissen hebben vaak een grote invloed op hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren. Met diverse problemen op het gebied van wonen, financiën, sociale relaties, gezondheid, dagbesteding of medicatiegebruik als direct gevolg daarvan.

RIBW Gooi & Vechtstreek biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die de druk en intensiteit van het leven niet meer aankunnen. Ons doel is om hen bij te staan zodat zij een volwaardig en tevreden leven kunnen leiden.


Begeleid wonen in onze woonvormen


In onze woonvormen bieden wij onze clienten een veilige en stabiele plek. Al onze woonvoorzieningen zijn verschillend van grootte en liggen altijd dicht in de buurt van voorzieningen zoals winkels, verenigingen en buurthuizen. 

In sommige woonvoorzieningen woont u in groepsverband (begeleid wonen), in andere locaties meer op uzelf (individueel begeleid wonen). Welke woning het meest geschikt is, is afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft en de plaats waar u wilt wonen.

De RIBW Gooi & Vechtstreek biedt begeleiding in woonvormen aan de volgende doelgroepen:

Volwassenen

Jongeren

(Jong) volwassenen met een vorm van autisme

  • Vooronder in Huizen
  • Oude Convent in Weesp (waarbij het wonen en de zorg gescheiden is)
  • Erfgooiersstraat in Hilversum (waarbij het wonen en de zorg gescheiden is)

Ouderen met psychische en lichamelijke problemen

Naast begeleiding in onze woonvormen biedt de RIBW Gooi & Vechtstreek ook begeleiding bij u thuis.